Besplatna dostava za porudžbine veće od 5500 RSD

Maloprodajni objekat: Vojvode Petka 12

+381 60 4440 657
cart
0
menu

Uslovi korišćenja

Upotrebom Formosus sajta (u daljem tekstu “Sajt”) potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili uslove korišćenja Sajta i da prihvatate da poštujete propise navedene u daljem tekstu, kao i sve druge primenljive zakone i propise.

Sajt zadržava pravo da u svakom trenutku unese uzmene u daljem tekstu te napominjemo posetiocima da redovno proveravaju Uslove korišćenja jer su u zakonskoj obavezi da ih poštuju. Pojedine odredbe ovih Uslova korišćenja mogu biti nadjačane eksplicitnim zakonskim aktima ili saopštenjima istaknutim na drugim stranicama ovog sajta.

Upotreba Sajta

Sav tekstualni i vizuelni materijal koji se nalazi na Sajtu je zaštićen autorskim pravima i svaka neovlašćena upotreba može predstavljati kršenje nekih od zakona iz oblasti intelektualne svojine. Sav sadržaj Sajta je dozvoljeno pregledati, kopirati, štampati ili preuzimati isključivo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu i upotrebu u informativne svrhe osim ako na drugom mestu na ovoj Sajtu nije drugačije naznačeno. Sav materijal koji je preuzet za prethodno navedene svrhe je moguće koristiti isključivo pod uslovom da sve naznake o autorskim pravima ili drugim vlasničkim informacijama koje se nelaze u originalnom dokumentu sačivate u svim kopijama. Nije dozvoljeno menjati, reprodukovati, distribuirati i javno prikazivati sadržaj ovog Sajta, niti koristiti ga u komercijalne svrhe. Takođe, bilo koji softver, usluga ili drugi materijal koji je na raspolaganju i dostupan za korišćenje putem ovog Sajta se nalazi pod zaštitom ovih uslova korišćenja. Ukoliko prekršite bilo koji od ovih Uslova korišćenja, biće vam zabranjena upotreba Sajta i drugih softvera i materijala koji se na njemu nalaze. Kršenjem prava gubite pravo na nekomercijalnu upotrebu preuzetog ili odštampanog materijala i bićete u obavezi da ga odmah uništite.

Registrovani zaštitni znaci

Svi nazivi, logotipi, žigovi, zaštitni znaci ili oznake usluga i proizvoda koje se nalaze na Sajtu su registrovani zaštitni znaci i nije dozvoljeno njihovo korišćenje bez prethodne pismene saglasnosti punopravnog vlasnika.

Privatnost

Sajt poštuje Vašu privatnost bez obzira na prirodu odnosa koju imate sa sajtom, tj. bez obzira na to da li ste posetilac Sajta, korisnik usluga Sajta, itd. Imate pravo na zaštitu ličnih podataka, uključujući informacije poput imena, adresa, telefonskih brojeva, adrese e-pošte, IP adrese i drugih podataka.

Sajt zadržava pravo da prikuplja lične podatke korisnika sajta, a svako prikupljanje ličnih podataka na svim stranicama Sajta će biti sprovedeno u skladu sa pravima i privatnosti korisnika kao i važećim propisima o zaštiti podataka o ličnosti.

Detaljnije informacije o postupku prikupljanja Vaših ličnih podataka i svrha u koje se ovi podaci prikupljaju, način na koji se koriste, sa kim se dele, na koji način su zaštićeni i koje su Vaše mogućnosti u opsegu zaštite ličnih podataka možete pronaći u našem dokumentu Opšta politika zaštite privatnosti i ličnih podataka.

Ograničenje garancija

Sajt se ograničava od bilo kakve garancije ili zastupništva, uključujući garancije tržišne isplativosti, pogodnosti za određenu svrhu ili poštovanja intelektualnih ili svojinskih prava do maksimalnog stepena određenog zakonom. Informacije koje se nalaze na sajtu su isključivo informativne prirode, ne predstavljaju profesionalni savet i nisu namenjene za rešavanje specifičnih situacija niti upućene konkretnoj osobi ili entitetu.

Ograničenje odgovornosti

Sajt i njegovi dobavljači se u maksimalnom stepenu određenom zakonom odriče odgovornosti za bilo kakvu štetu (direknu, indirektnu, posledičnu, posebnu, ili bilo koje druge vrste) koja može nastati kao posledica upotrebe, odlaganja ili nemogućnosti upotrebe ovog sajta, bez obzira da li je zasnovana na garanciji, ugovoru ili drugom pravnom sredstvu ili da li je klijent bio obavešten o mogućnosti takve štete. Ukoliko se javi poterba za servisiranjem ili popravkom kao rezultat upotrebe ovog sajta, Vi snosite odgovornost i troškove servisiranja ili popravke

Kolačići

Ovaj Sajt koristi kolačiće (“Cookies”) kako bi unapredio korisničko iskustvo. Kolačići nam daju odgovor na pitanje kako i kada je neka od stranica ovog Sajta posećena i koliko ljudi ju je posetilo. Ova tehnologija ne skuplja informacije o Vašem ličnom identitetu već sve prikupljene informacije čuva u zbirnoj formi.

Informacije

Svi materijali i sve informacije koje dostavite Sajtu ili Formosus d.o.o (u daljem tekstu Preduzeće) neće biti smatrane za poverljive ili vlasničke. Sajt zadržava pravo vlasništva svih informacija prikupljenih na Sajtu ili u vezi sa njim i zadržava pravo da koristi ove informacije u bilo koje svrhe bez ograničenja, uključujući upotrebu, objavljivanje, reprodukciju, modifikaciju, (re)distribuciju i javno prikazivanje bez obaveznog navođenja izvora informacija.

Odredbe pravila navedenih u ovom dokumentu dopunjavaju i ne poništavaju zakonodavne odredbe iz područja zaštite ličnih podataka. U slučaju neusklađenosti odredbi ovih pravila i zakonodavnih odredbi iz područja zaštite ličnih podataka vrede zakonodavne odredbe.

Sajt zadržava pravo da promeni pravila navedena u ovom dokumentu u bilo kojem trenutku. Ova pravila možete proveravati na našoj internet stranici i na taj način saznati više o promenama.Online Plaćanje

Izjava o konverziji

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se kurs. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

Zaštita privatnosti korisnika prilikom online plaćanja

U ime Formosus d.o.o obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalititne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Formosus d.o.o odgovorni su za poštovanje načela zaštite.

Zaštita poverljivih podataka o transakciji (ChipCard)

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebnom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica ChipCard a.d Beograd, pa se tako kompletan proces naplate obavlja na stranicama ChipCard-a. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Povraćaj sredstava

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Formosus d.o.o je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja.

Politika Reklamacija

Dragi kupci, Ovo su opšti uslovi poslovanja koji se primenjuju na svaku kupovinu u “Formosus” e-prodavnici. Pre poručivanja naših proizvoda potrebno je da se upoznate sa ovim odredbama, jer one sadrže značajne informacije o Vašim pravima i obavezama. Porudžbinom, odnosno kupovinom u našoj e-prodavnici, potvrđujete da ste se upoznali sa Opštim uslovima poslovanja i da ih u svemu prihvatate. Porudžbinom, odnosno kupovinom u našoj e-prodavnici zaključujete Ugovor o kupoprodaji u elektronskom obliku sa firmom “Formosus” d.o.o., Vojvode Petka 12, 11000 Beograd-Vračar, MB: 21061093, PIB: 108753525, na koji će se primenjivati odredbe Zakona o elektronskoj trgovini.

Definicije

Pod pojmom PRODAVAC mislimo na firmom “Formosus” d.o.o., Vojvode Petka 12, 11000 Vračar, Beograd, MB: 21061093, PIB: 108753525, sa brojem telefona +381 60 4440 657.

Pod pojmom “uslovi” ili “opšti uslovi poslovanja” mislimo na opšte uslove poslovanja koji važe za kupovinu u našoj e-prodavnici.

Pod pojmom E-prodavnica i "Formosus", mislimo na prodaju robe putem sajta www.formosus.rs koja se obavlja u okviru registrovane delatnosti firme firmom “Formosus” d.o.o., Vojvode Petka 12, 11000 Vračar, Beograd, MB:21061093 , PIB:108753525 .

Pod pojmom “Kupac” ili “Vi” misli se na bilo koje fizičko ili pravno lice koje je poručilo proizvod(e) Prodavca putem e-prodavnice ili koje je zainteresovano da poruči proizvode Prodavca.

Pod pojmom “Korisnik sajta” misli se na svako lice koje pristupi i koristi Sajt.

Pod pojmom “Potrošač” misli se na fizičko lice koje na tržištu pribavlja robu ili usluge u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti i na koga se primenjuju propisi o zaštiti potrošača.

Pod pojmom “Kupoprodajni ugovor” ili “ugovor” misli se na ugovor o kupoprodaji bilo kog proizvoda i/ili usluge Prodavca, koji uključuje odredbe opštih uslova poslovanja, kao i eventualne posebne uslove ukoliko su ugovoreni između Ugovornih strana.

Pod pojmom Sajt, misli se na sajt http://www.formosus.rs.

Pod pojmom “Politika privatnosti” ili “Politika” misli se na poseban akt u kome dajemo informacije kako obrađujemo Vaše podatke u vezi sa korišćenjem Sajta i u vezi sa kupovinom putem e-prodavnice. Politika je dostupna na ovom linku.

Pod pojmom “Ugovorne strane” misli se na Kupca i Prodavca zajedno.

Opšte odredbe

Uslovi važe u okviru celokupnog poslovanja, odnosno za našu ponudu, potvrdu porudžbina, isporuku i račune, kao i za sve druge isprave vezane za prodaju proizvoda.

Isporuka može da se vrši na celoj teritoriji Srbije. Ne postoji ograničenje u pogledu količine ili vrednosti.

U slučaju da je Kupac pravno lice, osoba koja unosi podatke i poručuje proizvode time potvrđuje i garantuje da poseduje ovlašćenje da zaključi Ugovor o kupoprodaji u ime i za račun tog pravnog lica.

Posebni uslovi (koji odstupaju od Uslova), posebno uslovi postavljeni od strane Kupca, biće obavezujući jedino ukoliko su posebno ugovoreni i pisanim putem potvrđeni s naše strane.

Odredbe Uslova poslovanja iz kojih proističe da se primenjuju na Potrošače, ne mogu se primeniti na Kupce koji su pravna lica.

Proizvodi i cene

Putem e-prodavnice kupcu je omogućena kupovina svih proizvoda koji se nalaze u našoj ponudi, pri čemu proizvodi u svemu odgovaraju pratećim deklaracijama koje su objavljene uz proizvode.

Cene su iskazane u srpskim dinarima (RSD). Prodavac nije obveznik PDV-a te u cenu nije uključen PDV niti se PDV plaća.

Registracija/ Prijava 

Kupovina putem sajta moguća je za sve korisnike. Nije potrebna dodatna registracija niti prijava da bi se izvršila kupovina.

Poručivanje 

Ukoliko Vam proizvod odgovara i želite da ga kupite, to možete učiniti tako što ćete kliknuti na dugme "Dodaj u korpu". Pre potvrđivanja porudžbine, korpu možete dopuniti, isprazniti ili ažurirati.

Nakon što selektujete sve proizvode koje želite da kupite, potrebno je da unesete podatke za porudžbinu u skladu sa formularom. Porudžbina je završena potvrđivanjem na dugme “Potvrdi narudžbinu”.

Potvrđivanjem narudžbine na Sajtu kao Kupac potvrđujete sledeće:

U pogledu obaveze obaveštavanja, potvrđujete da smo Vas obavestili naročito o sledećem:

Nakon što ste izvršili poručivanje, dobićete automatski email kojim se potvrđuje porudžbina. Služba internet prodaje Prodavca će nastojati da u najkraćem roku proveri da li smo u mogućnosti da vam obezbedimo poručeni proizvod. Obrada porudžbine, tokom koje utvrđujemo da li je proizvod raspoloživ na stanju, može trajati najviše 24 časa. Ukoliko proizvod nije na stanju, bez odlaganja Vas obaveštavamo o tome, u kom slučaju će se smatrati da je Vaša porudžbina otkazana.

Ukoliko smo u mogućnosti da isporučimo samo deo Vaše porudžbine, Služba internet prodaje će Vas kontaktirati kako bi Vas obavestila o tome. Ukoliko se saglasite, izvršiće se isporuka samo onog dela porudžbine koji je raspoloživ

Vašu porudžbinu uvek možete da otkažete slanjem mail-a na formosus.philosophy@gmail.com Otkazivanje će biti uspešno samo ukoliko nije već započeta obrada vaše porudžbine.

Za sva dodatna pitanja vezano za Vašu porudžbinu možete nam se obratiti putem email adrese formosus.philosophy@gmail.com ili putem telefona +381 60 4440 657.

Dostava 

Ukoliko kupac naručenu robu odbije da primi prilikom isporuke na željenu adresu, Prodavac ima pravo da traži nadoknadu poštanskih i sopstvenih manipulativnih troškova. U tom slučaju, Ugovor o kupoprodaji se smatra raskinutim.

U času predaje robe Kupcu, rizik slučajne propasti, oštećenja ili uništenja stvari prelazi na Kupca.

Obaveza Prodavca da isporuči poručeni proizvod se gasi ako je, zbog naloga državnih organa, smetnji u prometu ili pogonu, štrajka, isključenja, manjka sirovina i svih slučajeva više sile izvršenje neprimereno otežano ili nemoguće, a Prodavac je za navedene događaje saznao tek nakon što je potvrdio porudžbinu. U tom slučaju Prodavac će o tome odmah obavestiti Kupca.

Postupanje prilikom dostave

Prilikom preuzimanja isporuke, Kupac je dužan da, u vozača, vizuelno proveri paket, kako bi utvrdio da li postoje vidna oštećenja.

Kupac je dužan da zahteva otvaranje paketa u prisustvu vozača. Ako se tom prilikom ustanovi da su artikli oštećeni, Kupac nije dužan da preuzme isporuku.

Plaćanje 

Plaćanje se vrši na dva načina: 

Povrat novca u slučaju povrata robe vrši se od strane onlajn prodavca na platnu karticu ili tekući račun kupca u zavisnosti da li je roba plaćena kuriru prilikom dostave ili platnom karticom.

Intelektualna svojina

Sadržaj prikazan na Internet stranici kao što su stranice, dizajnerski elementi, tekstovi, fotografije, logotipi, audio zapisi i softver vlasništvo su Prodavca i/ili “Formosus” i ne mogu se koristiti bez prethodne saglasnosti istih. Sve informacije dostupne na Internet stranici isključivo su informativnog karaktera, ne smeju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećim licima.

Komentari, komunikacija i ostali sadržaj koji ostavljaju kupci 

Kupci mogu slobodno komentarisati proizvode i slati e-mail poruke. Prodavnica ima pravo da ne objavi komentare koji su zlonamerni, sadrže nepristojne izjave, šire mržnju i diskriminaciju i na bilo koji način ugrožavaju prava drugih. Takvi komentari će biti uklonjeni bez prethodnog obaveštenja. Lažno predstavljanje i registracija sa tuđom e-mail adresom nije dozvoljena. Protiv takvih aktivnosti e-prodavnica može pokrenuti odgovarajući zakonski postupak.

Opisi i slike proizvoda

Prodavnica nastoji da sve proizvode opiše što je tačnije moguće, kao i da koristi što verodostojnije fotografije artikala, međutim nije u mogućnosti da garantuje da su svi navedeni podaci u vezi proizvoda 100% tačni, kompletni, pouzdani i bez grešaka.

Radno vreme 

Prodavnica radi od 00-24h, 7 dana u nedelji. U slučaju tehničkih problema ili tokom zahvata redovnog održavanja Internet stranica može biti kraći vremenski period nedostupna, o čemu će svi korisnici i kupci biti obavešteni.

Zaštita podataka o ličnosti

“Formosus” d.o.o. obrađuje podatke o ličnosti Kupaca u skladu sa propisima Republike Srbije.

Za više informacija vidite Politiku privatnosti.

Pojedine podatke o ličnosti Korisnika sajta možemo prikupiti i upotrebom kolačića.

Za više informacija o tome vidite Politiku kolačića.

Kontakt podaci 

“Formosus” d.o.o. ,Vojvode Petka 12, 11000 Beograd

e-mail adresa: formosus.philosophy@gmail.com  

Sva prava zadržana Formosus 2022